Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kaliszki”