Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki.

Ogłoszenie
z dnia 25.05.2018r.
w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała Piska

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 24e, ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ostatnia zmiana Dz.U. z 2017r., poz. 2180) w załączeniu zamieszczamy, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała Piska.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 02.06.2018 r.

 

Skan niniejszej decyzji w załączeniu:

BI.RET.070.607.2018.TR

Comments are closed.