Ogłoszenie o zamówieniu budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo Małe (UNIEWAŻNIONY)