Osoby pełniące funkcje

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE W ZWIK SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ

WODOCIĄG

  • Pieloch Krzysztof – Dyrektor

  • Kierznowska Mariola – Główny Księgowy

  • Kalinowska Anna – inspektor

  • Olender Artur – kierownik Wodociągów i Kanalizacji

  • Zduńczyk Andrzej – specjalista d/s sprzedaży

  • Kierznowski Dariusz – specjalista d/s zaopatrzenia i gospodarki magazynowej

  • Domasiewicz Anna – inkasent

  • Nawrocki Andrzej – monter urządzeń wod. -kan.

  • Banach Marcin – elektryk

  • Biedrzycki Zbigniew – monter urządzeń wod.- kan.

  • Grenda Dariusz – monter urządzeń wod.- kan.

  • Grenda Marzena – sprzątaczka

  • Grenda Lech – monter urządzeń wod – kan

  • Klimaszewski Piotr – monter urządzeń wod.- kan.

  • Domasiewicz Marek – monter urządzeń wod.- kan

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

  • Grodzicki Janusz – monter urządzeń wod.-kan.

  • Małachowski Jarosław – kierowca samochodu specjalistycznego

  • Gutowski Józef -operator oczyszczalni ścieków

  • Kalista Waldemar – operator oczyszczalni ścieków

  • Dołęga Krzysztof – operator oczyszczalni ścieków

  • Wysocki Paweł – operator oczyszczalni ścieków

  • Trzciński Marek – operator oczyszczalni ścieków

  • Seroka Lech – operator oczyszczalni ścieków

HYDROFORNIA WODY i OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BEMOWIE PISKIM

  • Konopka Jan – monter urządzeń wod – kan